Az Értéktár Bizottság munkája, feladatai

A települési és megyei értéktárak létrehozása

A települési és megyei értéktárak létrehozását a Hungarikum törvény és ennek végrehajtási rendelete írja elő.

Az értéktárak létrehozásának célja

A települési értéktárak létrehozásának célja,a településeken fellehető „értékek” számba- és nyilvántartásba vétele a törvényben meghatározott elvek szerint.

 • A nyilvántartás elősegíti az adott értékek bemutathatóságát, fellelhetőségét, szükség esetén (tárgyi érték) állapotának felmérését, állagának megóvását, rekonstrukcióját.

Fogalommagyarázat

Települési értéktár:

 • a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény
 • a települési önkormányzat hozhatja létre

Tájegységi értéktár:

 • több települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény

Megyei értéktár

 • a megye területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény
 • megyei önkormányzat hozhatja létre

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái

Agrár- és élelmiszergazdaság:

– az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai, beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét

– különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat-és növényfajták

Egészség és életmód:

 • a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai,
 • különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz-és fürdőkultúra

Épített környezet:

 • a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja
 • valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

Ipari és műszaki megoldások (az ipari termelés, beleértve a kézműipart, kézművességet is):

 • szellemi termékei és tárgyi javai,
 • különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép-és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy-és áruszállítás;

Kulturális örökség:

 • a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai,
 • különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet;
 • továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek

Sport:

 • a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység,
 • különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények

Természeti környezet:

 • az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek

Turizmus és vendéglátás:

 • a turizmus és vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel-és italkészítési eljárások.

A helyi (települési) értéktárak és az értéktár bizottságok létrehozása

A helyi értéktárat az Önkormányzat képviselő testülete hozhatja (hozta) létre. A testületi döntés alapján a polgármester (kérte) kéri fel a bizottság tagjait a részvételre. A bizottságnak minimum 3 tagból kell állni (ez Tornabarakonyban 5 fő).

 • Az Értéktár Bizottság (ebben a minőségében testület) fogadja az értéktárba való bekerülés ajánlásait és a benyújtott dokumentumok alapján dönt a javaslat elfogadásáról.
 • Az Értéktár Bizottság dönt továbbá arról is, hogy az értéktárban nyilvántartott helyi érték felkerüljön-e a megyei, illetve országos értéktárba, továbbá javaslatot tehet annak Hungarikummá való minősítésére.
 • Az értéktár bizottság munkájába bevonhatja a helyi, illetve megyei közművelődési feladat ellátás országos módszertani intézményét
 • Az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket
 • Rendszeresen beszámol a képviselő testületnek.
 • A működéséhez szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat biztosítja.
 • A fentiek mellett az Értéktár Bizottság látja el Tornabarakony Község Önkormányzatának kulturális szervezői feladatait is.

A nemzeti értékek felvétele a települési, tájegységi és megyei értéktárba

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető/létrehozott értékfelvételét bárki írásban kezdeményezheti önkormányzat polgármesteréhez vagy a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatban.

 • A javaslatot a végrehajtási rendelet 1.melléklete szerint kell elkészíteni
 • A javaslatnak tartalmaznia kell:
  • a javaslattevő adatait,
  • az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
  • az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét/audiovizuális dokumentációját,
  • a Htv.nemzeti érték definíciójának való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
  • szakértő,illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánlólevelét.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó Bejegyzések

Gyümölcsfaoltás 2023.03.25.Gyümölcsfaoltás 2023.03.25.

E-hulladék gyűjtés és Gyümölcsfaoltó tanfolyam 2023.03.25-én két közösségi programot szerveztünk. Az egyik, szabadítsuk meg Tornabarakonyt a feleslegessé vált elektromos-elektronikai hulladékoktól, a másik, az immár hagyományosnak mondható Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára tervezett