Kitűzött céljaink

Tornabarakony a XX. század végére egy csendben eltűnő zsáktelepüléssé vált. 2001-ben még 28
Tornabarakonyi lakott a faluban 2011-re ez a létszám 13-ra csökkent. Ebből fakadóan elsődleges
célunk a falu fenntartása, lakosságszámának növelése.

A célul kitűzött lakosságszám növelése csak akkor lesz reális, ha képesek leszünk településünk
infrastruktúráját fejleszteni és a jelenlegi állapotokhoz képest nagyságrendű javulást elérni.
Céljaink:

  • Biztonságos ivóvízellátás
  • Tornabarakonyba vezető út minőségének javítása
  • Tornabarakony rákapcsolása a világhálóra

Kitűzött céljaink